Dijital Dönüşüm hem iş hem de BT tarafında önemli bileşenler içeriyor

     

Dijital Dönüşüm hem iş hem de BT tarafında önemli bileşenler içeriyor

Dijitalleşen dünya artık birçok şirketi, süreçlerini akıllı hale getirmeye, bulut, mobil, sosyal iş ağı ve büyük veri teknolojilerini değerlendirmeye ve uygulamalı iş modellerini bu yönde modernleştirmeye iterken, var olan iş ve teknoloji altyapılarının dönüştürülmesini de zorunlu kılıyor. Dijitalleşmek isteyen şirketlerin, Dijital Performanslarını nasıl arttırmaları gerektiğini Comparex Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Sivri ile konuştuk.

 

huseyin sivri

Dijital dönüşüm süreçlerinde firmalara ne gibi hizmet ve ürünler sunuyorsunuz?

Hüseyin Sivri: Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda; iş ve IT  dönüşüm programlarında katma değer yaratacak;

 • BT ve bilgi güvenliği çözümleri,
 • Bulut ve otomasyon çözümleri,
 • Planlama ve kurumsal mimari çözümleri,
 • Akıllı iş süreçleri çözümleri,
 • Test sistemleri yönetim çözümleri,
 • Hızlı uygulama geliştirme platformları,
 • Büyük veri ve analitik platformları
 • Yazılım envanter yönetimi , optimizasyonu

gibi çözümleri ve bunlara ilişkin profesyonel hizmetleri sunuyoruz.

Kurumlar mobil deneyimlerini nasıl daha iyi hale getirebilirler? Siz bu alanda ne gibi çözümler öneriyorsunuz?

Hüseyin Sivri: Öncelikle hem müşteriler hem de çalışanlar kendi özel hayatlarında yaşadıkları kullanıcı deneyimini kurumsal mobil uygulamalardan da bekliyorlar.

Diğer taraftan IOS, Android, Windows gibi farklı işletim sistemlerinde ve farklı boyut ve özelliklerde yüzlerce farklı cihaz için uygulama geliştirilmek ve bakımını yapmak çok zor ve maliyetli. Böyle bir yapıda çevik olmak neredeyse imkansız.

Diğer taraftan hızlı uygulama geliştirme ihtiyacı, geleneksel uygulama geliştirme yöntemlerinin verimsizliği, daha kaliteli ve güvenli uygulama, bakım kolaylığı gibi nedenlerle Hızlı Uygulama Geliştirme konusu gittikçe daha fazla öne çıkıyor.

Bu çerçevede geleneksel yöntemlere göre üçte bir sürede, responsive web uygulamaları ya da mobil uygulamalar geliştirmeye izin verecek bir hızlı uygulama geliştirme platformu sunuyoruz. Bu platform üzerinde yeni teknolojilere aşina olmayan yazılım uzmanları bile kolaylıkla minimum kodlama ile mobil uygulamalar geliştiriyor.

Bu platform hızlı uygulama geliştirmenin yanısıra daha geliştirme aşamasında hataları yakalayacak, hatalı kodun taşınmasını engelleyecek, bakım faaliyetlerini ve ekip çalışmasını kolaylaştıracak, uygulama taşıma ve operasyonel ihtiyaçları da karşılayacak ve DevOps yaklaşımını hayata geçirecek özellikler sunuyor.

Dijital dönüşüm sürecinde BT yönetimi konusunda doğru adımlar atmak isteyen kuruluşlar nelere dikkat etmeli?

Hüseyin Sivri: Öncelikle dijital dönüşümün itici gücü bütünsel dijital stratejiler, teknoloji değil. Dijital olgunluğu dijital stratejiler getiriyor ve dijital stratejinin gücü kapsam ve amaçlarda yatıyor. Ayrıca Dijital ajandanın başarıyla uygulanması için üst yönetimin liderliğine ve buna uygun yetenek havuzuna ihtiyaç var.

Bunun ardından, işin yeniden tanımlanarak, kurgulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda yeni (dijital) iş modellerinin oluşturulması, iş süreçlerinin akıllı hale getirilmesi, gerekiyorsa ürünlerin yeniden tanımlanması, müşteri etkileşimlerinin optimize edilmesi kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, risklerin ölçülerek yönetilmesi, regülasyonlara uyum, stratejik planlama, kurumsal mimari yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu faaliyelerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için BT alt yapısının çevik, esnek ve güvenli hale getirilmesi ve adaptasyon yeteneğinin arttırılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu çerçevede işlerin standart hale getirilerek  mümkün olduğunca uçtan uca otomatik hale getirilmesi, her gün değişen ve kompleks hale gelen siber tehditlere cevap verebilecek BT ve bilgi güvenliği sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, servis odaklı esnek yazılım alt yapılarının kurulması, yeni nesil hızlı yazılım geliştirme teknolojilerinin kullanılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve esneklik için bulut teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz görünüyor.

BT alanında verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz? Kurum ve kişiler kendilerine uygun eğitim programını seçerken nelere dikkat etmeliler?

Hüseyin Sivri: Eylül 2015 itibariyle DataServ Akademi’yi hayata geçirdik. Amacımız bu çok özel konularda onlarca projede görev almış deneyimli danışmanlarımızın deneyimleriyle harmanlanmış eğitim içerikleri hazırlamak ve bu eğitimler ile bu konuların ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak. Bu çerçevede;

 • Veri Kalitesi Yönetimi
 • Veri Yönetimine Giriş
 • Referans ve Ana Veri Yönetimi
 • Güvenlik Mimarisi
 • Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi
 • Veri Odaklı Güvenlik
 • Kimlik, Veri ve Erişim Yönetimi
 • Süreç Yönetimi & ARIS ile BPA Atölyesi
 • TOGAF
 • İşyükü Otomasyonu
 • Operasyon, orkestrasyon ve Akış Geliştirme
 • Çeviklik Kültürü & Çevik Yaklaşımlar

gibi eğitimleri sağlıyoruz:

Eğitim programını, eğitimi verecek kişilerin geçmiş proje deneyimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitimin içeriğinin yanısıra bizce en önemli hususlardan birisi de bu.

Türkiye’de firmalar lisanslama konusunda ne kadar bilinçliler? SAM2GO ile kurumlara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Hüseyin Sivri:

 • Kurulmuş yazılımlar mevcut lisanslarımızdan daha fazla olabilir mi ya da satın almış olduğumuz ve sürdürdüğünüz lisanslarımızın tamamına gerçekten ihtiyaç var mı?
 • Her an beklenmedik bir yazılım denetimi söz konusu olabilir. Kullanım durumumuz hakkında kesin bir bilgiye sahip miyiz? Olası eksik lisanslar nedeniyle öngörülmeyen maliyet risklerimiz söz konusu olabilir mi?
 • Mevcut lisanslarımız üretici firmaların sık sık değişen lisanslama modelleri nedeniyle anlamını yitirmiş olabilir mi? Bunları nasıl optimize edebiliriz?

Buna benzer soruların cevapları çok kolay değil. Bu nedenle bir çok kurum aslında gerekmeyen lisanslar için para ödüyor. Ya da risklerini bilmeden yoluna devam ediyor ve lisans denetimlerinde bu risklerle yüz yüze kalabiliyor.

Sunduğumuz SAM2GO çözümü ile bu ve benzeri soruların kesin ve doğru bir biçimde yanıtlanmasını sağlıyoruz.Yazılım ve danışmanlık hizmetlerini birleştiren SAM2GO çözümümüz ile profesyonel öneriler sunarak denetimlere ait risklerin ciddi anlamda azaltılmasına ve aynı zamanda yazılım maliyetlerinin konsolide edilerek düşürürülmesine yardımcı oluyoruz.

Siber tehditler ve risklere karşı kurumlara ne gibi çözüm ve hizmetler sunuyorsunuz? Kurumlar kendilerini siber tehditlerden korumak için ne gibi önlemler almalılar?

Hüseyin Sivri: Bugün çok yönlü bir tehdit altındayız. Hem iş süreçlerinin hem de IT süreçlerinin her aşamasında farklı riskler ile karşı karşıyayız. Bildiğimiz bazı önlemleri almaya çalışıyoruz, ancak iyi bilmediğimiz alanlarda fazla bir şey yapmıyoruz. Tabiri caiz ise kapımız var ancak bazı duvarlar yok yada delik deşik.

Bildiğimiz alanlara odaklanıyoruz, ancak bilmediğimiz alanlarda büyük riskler var. Ben bunu nasreddin hoca fıkrasındaki gibi kaybedilen anahtarın kaybolduğu yerde değilde ışıklı bir alanda aranmasına benzetiyorum.

Her gün yeni riskler hayatımıza giriyor ve bugün bize göre en önemli riskler şunlar:

 • Tek bir kurumu ya da müşteriyi hedefleyen yeni siber ataklar
 • Konfigurasyon riskleri ve politikalarınn hatasız uygulanması
 • Bilgi güvenliği ve veri sızıntıları
 • Yetkisiz network erişimleri
 • Sosyal medya üzerinden siber ataklar
 • Merkezi erişim ve kimlik yönetim ihtiyacı
 • Mobil cihaz güvenlik riskleri
 • Uygulamalara özel güvenlik riskleri

Toplam bir güvenlik yaklaşımıyla öncelikle bütünsel bir BT güvenlik mimarisinin oluşturulması ve yine bütünsel bir yaklaşımla bu çözümlerin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bütünsel bir yaklaşım yok ise tek tek güvenlik çözümleri uygulansa bile önemli güvenlik açıkları söz konusu olabiliyor.

Biz bu çerçevede bu konuların tamamı için bütünsel çözümler ve profesyonel hizmetler sunuyoruz.

Günümüzde dijital dönüşüm kurumlara ne gibi avantajlar sağlamakta?

Hüseyin Sivri: Dijital dönüşüm hem iş hem de BT tarafında önemli bileşenler içeriyor. Hem iş tarafının yeniden kurgulandığı hem de BT alt yapılarının esnek, çevik, verimli ve güvenli olmasını sağlayacak dijital stratejiler oluşturulup bu doğrultuda dönüşüm programı icra edildiği taktirde önemli kazanımlar elde edilecektir. Bunlardan bir kısmını şu şekilde sıralamak istiyorum.

Müşterilerimizin bir sonraki adımını öngörmeyi ve gerçek zamanlı karar vermeyi sağlayacak, operasyonel süreçleri akıllı hale getirip, riskleri proaktif olarak yönetmek üzere gerçek zamanlı analitik platformlar.

Çevikliği ve verimliliğini arttırıp, uygulama geliştirme maliyetlerimizi azaltacak, risklerimizi minimize edip, uygulama kalitesini arttıracak Hızlı Web ve Mobil Uygulama Geliştirme platformları

Yatırım maliyetlerinin azaltmak, daha çevik ve esnek olabilmek, kıt ve kıymetli IT uzmanlarını daha verimli kullanmakiçin bulut ve uçtan uca otomasyon çözümleri

Daha yalın bir iş ve IT mimarisine sahip olma, rekabette öne çıkma, maliyetleri azaltma, hızlı hareket etme, entegrasyon kabiliyetlerini arttıma ve riskleri azaltma için API Yönetim, ESB ve SOA çözümleri.

Yeni siber tehditlerle daha etkin bir şekilde başa çıkabilmek için bütünsel bakış ve yeni nesil güvenlik çözümleri.

Tüm kurumun strateji doğrultusunda hareket etmesini sağlamak, BT bütçelerini doğru yerde kullanmak, standartları geliştirip maliyetleri azaltıp, kurumsal olarak daha çevik olmayı sağlayacak Planlama ve Kurumsal Mimari çözümleri.

Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Hüseyin Sivri: Comparex Grubu 36 ülkede faaliyet gösteren global bir BT hizmet sağlayıcısı.

1997 yılında kurulan ve 500’e yakın kurumsal müşterisine İstanbul, Ankara ve Bursa’daki ofislerinde 60’ı aşkın uzman çalışanı ve çözüm ortakları ile hizmet sunanDataserv, Ekim 2015’de COMPAREX grubunun bir parçası haline geldi ve 2016 başında ismini COMPAREX TURKEY olarak değiştirdi.

Şirketimiz Microsoft, Dell  Software Group, HP Software, Software AG, Intel Security, Automic Software, VmWare, EMC – RSA Software, Outsytems gibi kendi alanında dünya lideri firmaların yazılım çözümlerini portföyünde barındırmaktadır.  Türkiye’nin en büyük kurumlarında projelendirmekte ve katma değerli çözümlerler sunmaktayız.

Mutluluk ve bilginin paylaştıkça büyüdüğüne inanıyoruz. Bu konularda bizimle sohbet etmek isteyen meslektaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyarız.

Filed in: Comparex, Dijital Dönüşüm, Haberler, Makaleler

Şunlara Göz Atın:

eFinans, Hepsiburada e-Ticaret Zirvesi Antalya Etkinliğine Katıldı eFinans, Hepsiburada e-Ticaret Zirvesi Antalya Etkinliğine Katıldı
Yeni Yılda e-İrsaliye Dönemi Başlıyor Yeni Yılda e-İrsaliye Dönemi Başlıyor
eFinans’tan e-Arşiv Fatura Alan Firmalara KEP Hediye eFinans’tan e-Arşiv Fatura Alan Firmalara KEP Hediye
eFinans’a Yeni Kurumsal Kimlik eFinans’a Yeni Kurumsal Kimlik   

 

 
   

 

         
 

© 2018 Dijital Dönüşüm. All rights reserved Click Carrot - sponsored by Software AG, eFinans, Consulta, Comparex

ERP | ERP Nedir | ERP Seçimi | CRM | CRM Nedir | CRM Seçimi | SAP Programı | SAP Nedir | SAP kursu