Verimli ve hızlı bir iş ortamı eFinans ile çok daha kolay

     

Verimli ve hızlı bir iş ortamı eFinans ile çok daha kolay

Teknoloji geliştikçe Türkiye’nin Dijital Dönüşümü de hız kazanıyor. Türkiye’deki firmaların yasal belgelerinin devlet desteği ile dijital ortama taşınması ilk olarak e-Fatura süreci başladı. Bugün gelinen noktada e-Dönüşüm ailesi e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve KEP olarak 4 başlıktan oluşuyor.

e-Dönüşüm alanında kurumlara entegratörlük hizmeti veren eFinans, 4 ana e-Dönüşüm başlığını (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve KEP) tek bir dijital platformda (Portal) toplayarak müşterilerine daha verimli ve hızlı bir iş ortamı sağlıyor.

eFinans verimli ve hızlı

Son dönemde e-Ticaret firmalarına getirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğunda yasal sürenin 26 şubat 2016 tarihinde sona erdiğini dile getiren eFinans, mükelleflerin hızlı bir şekilde eFinans’a başvurarak eFinansKEP ürünlerini alabileceklerini söyledi.

KEP için süre 26 şubat 2016 tarihinde doluyor.

GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 26 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ile e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere e-tebligata elverişli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bulundurma ve bu adreslerini internet sitelerinin ana sayfasında “İletişim” başlığı altında sunma zorunluluğu getirildi.

Ancak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir döneme referans yapıldığını dile getiren eFinans, belirtilen 6 aylık sürenin 26 Şubat 2016 tarihinde dolduğunu dile getirerek, yönetmelik kapsamına giren firmaların hızlı bir şekilde KEP üyeliklerini gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

KEP nedir?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
eFinans verimli ve hızlı

Kayıtlı elektronik posta (KEP)

  • Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, gönderenin ve alıcının belirli olduğu,
  • İçeriğin, gönderim-alım, tarih ve saatinin elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlendiği,
  • Delil özelliği taşıyan belgeyi oluşturan ve muhafaza eden sistemin genel adıdır.

KEP Avantajları

  • Gönderici ve alıcının kimlik tespitini sağlar.
  • Gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri içeren saklamayı ve yasal açıdan delil olarak kulanımını sağlar.
  • Bir e-postanın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder.
  • Gönderildiğinin veya alındığının gönderim ve alım zamanının kesin tespitini sağlar.

e-Finans Billentis Raporunda.

eFinans verimli ve hızlı

Küresel e-Fatura başvuru kaynağı olan Billentis Raporu’nun 2014 yayınından sonra Billentis 2015 Raporu’nda da yerini alan eFinans, EESPA’nın (European E-Invoicing Service Providers Association) tek Türk üyesidir. eFinans müşterilerine, e-Fatura entegrasyonu, e-Fatura özel servis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygulaması, e-Arşiv uygulaması, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve e-Ticaret portalı üzerinden bankacılık hizmetleri için çevrimiçi uygulama çözümleri sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın getireceği yeni uygulamalar kapsamında, e-İrsaliye ve benzeri hizmetleri de portföyüne eklemeyi planlamaktadır.

Filed in: e-Arşiv, e-Defter, e-Dönüşüm, e-Fatura, eFinans, Haberler, KEP Tags: , , , , ,

Şunlara Göz Atın

eFinans ’tan Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Üyelerine Özel e-Fatura Avantajı eFinans ’tan Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Üyelerine Özel e-Fatura Avantajı
“İhracatın Yüzde 85’i Elektronik Fatura Üzerinden Dönecek” “İhracatın Yüzde 85’i Elektronik Fatura Üzerinden Dönecek”
eFinans , Türkiye Sınırlarını Aşıyor eFinans , Türkiye Sınırlarını Aşıyor
eFinans ’tan Türkiye’de bir “ilk” daha… eFinans ’tan Türkiye’de bir “ilk” daha…   

 

 
   

 

         
 

© 2018 Dijital Dönüşüm. All rights reserved Click Carrot - sponsored by Software AG, eFinans, Consulta, Comparex

ERP | ERP Nedir | ERP Seçimi | CRM | CRM Nedir | CRM Seçimi | SAP Programı | SAP Nedir | SAP kursu