NGMN, dün (14 Eylül 2023) “Cloud Native Manifesto: An Operator View” (Bulut Yerel Manifestosu: Bir Operatör Görüşü) başlıklı bir rapor yayınladı. Bu yayın ile telekomünikasyon sektöründe bulut tabanlı çözümlerin kullanımını ve yaygınlaşmasını hızlandırmak için sektörün odaklanması gereken noktalar, temel ilkeler ve gereksinimler ortaya koyuldu.

Manifestoda Neler Yer Alıyor?

NGMN yönetim kurulu tarafından hazırlanan yayında yeni nesil mobil ağların esnek, sürdürülebilir ve dayanıklı olarak gelişmeye devam etmesinin önemine vurgu yapılırken, bu prensiplerin ağ altyapısı, uygulamalar ve servisler gibi teknolojinin tüm katmanlarında takip edilmesi ifade edildi.

Ortaya koyulan prensipler özetle şu maddeleri içeriyor:

  1. Uygulama yaşam döngülerinin ve altyapılarının yekpare (monolith) değil, ayrıştırılmış (decoupled) mimari kullanması
  2. Network altyapısını manuel yöntemlerle sağlamak yerine “Önce API (API First)” yaklaşımının takip edilmesi
  3. Imperative iş akışları yerine declarative ve intent tabanlı otomasyon
  4. Geleneksel ağ operasyonları uygulamaları yerine GitOps yaklaşımının benimsenmesi
  5. İş domain’lerine özgü altyapı kaynak tüketimi yaklaşımları yerine Kubernetes temelli yaklaşımların benimsenmesi
  6. Üçüncü parti uygulamaların bileşenlerinin de Kubernetes’in yaklaşımlarıyla yönetilmesi

NGMN Yönetim Kurulu Başkanı ve Deutsche Telekom Grup Teknoloji Kıdemli Başkan Yardımcısı Arash Ashouriha:

“NGMN Yönetim Kurulu, bulut tabanlı geçişin operatörler üzerindeki stratejik etkisini, mevcut ve gelecekteki etkileri ile birlikte değerlendirerek ve sektör oyuncularının sunmuş olduğu çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurarak, bulut tabanlı yaklaşım konusunda net bir duruşun gerektiğine inanmaktadır.”

Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

NGMN Nedir?

NGMN (Next Generation Mobile Networks), geleceğin mobil genişbant ağlarını geliştirmek için çalışan bir konsorsiyumdur. 5G, 6G ve sonrasındaki nesil mobil ağlar, NGMN’nin kapsamına girmektedir. Konsorsiyum, 16 ülkeden 25’ten fazla operatör, cihaz üreticisi ve ağ ekipmanı sağlayıcısından oluşmaktadır.

NGMN’nin amacı, 5G ve sonrasındaki nesil mobil ağların standartlarını geliştirmek ve bu ağların yaygınlaşmasını sağlamaktır. Konsorsiyum, bu amaçla, teknik araştırmalar yapmak, standartlar geliştirmek ve kamuoyu oluşturmak gibi faaliyetler yürütmektedir.

NGMN , bir şirket olmadığı için, kar amacı gütmemektedir. Konsorsiyum, üyelerinin ortak çıkarlarını temsil etmek ve geleceğin mobil genişbant ağlarının gelişimini desteklemek için kurulmuştur.

YORUM YAP

Lütfen yorumunu bırak!
Lütfen adını buraya gir